Pergunta

Uma escola em desenvolvimento constante se assemelha ao próprio_______________, também em

Respostas
* Respostas disponíveis após os anúncios, basta clicar no botão para ver a resposta dada

Uma escola em desenvolvimento constante se assemelha ao próprio_______________, também emconstante____________
e processo de__________.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

А.
desenvolvimento – reflexão – democratização
В.
ambiente – mudança – desenvolvimento.
C.
ser humano – participação – democratização
D.
O reconhecimento – participação – reflexão
E.
ser humano – mudança – aprendizagem.
< Anterior
Próxima >​

Respostas

1

Trường học đại diện cho một môi trường luôn thay đổi và được khuyến khích duy trì sự phát triển không ngừng, đặc biệt là để thích ứng với các xu hướng giáo dục mới (Alt B).

Trường học là nơi để giao lưu và học hỏi. Do đó, sự thay đổi liên tục mang lại giá trị và nội dung mới thông qua sự hiện diện của một thế hệ mới. Tuy nhiên, đó phải là không gian để tăng trưởng thúc đẩy xã hội hóa, đặc biệt là phát triển trí tuệ.

———————————————————————————————————————-

2

Tôi nghĩ đó là chữ B.

Một trường học đang phát triển cũng giống như một môi trường.

tiếp tục thay đổi

và quá trình phát triển.

Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Comentários em linha
Ver todos os comentários
0
Adoraria seus pensamentos, por favor, comente.x